Danh sách

Flohale 125 Inhaler (CFC Free)

0
Flohale 125 Inhaler (CFC Free) - SĐK VN-20922-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flohale 125 Inhaler (CFC Free) Dạng hít khí dung - Mỗi liều xịt chứa Fluticason propionat 125mcg