Danh sách

Flunex AQ

0
Flunex AQ - SĐK VN-21701-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Flunex AQ Hỗn dịch xịt mũi - Mỗi liều xịt chứa Fluticasone propionate 0,05mg