Danh sách

Kydheamo-3A

0
Kydheamo-3A - SĐK VD-27261-17 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo-3A Dung dịch thẩm phân máu - Mỗi lít dung dịch chứa Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid. 6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid. 2H2O 9,7g