Danh sách

Hycoba-bfs 5mg

0
Hycoba-bfs 5mg - SĐK VD-30322-18 - Thuốc khác. Hycoba-bfs 5mg Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 1 ml dung dịch chứa Hydroxocobalamin (dưới dạng Hydroxocobalamin acetat) 5 mg