Danh sách

BFS-Noradrenaline 10mg

0
BFS-Noradrenaline 10mg - SĐK VD-26771-17 - Thuốc cấp cứu và giải độc. BFS-Noradrenaline 10mg Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 10 ml chứa Nor-adrenalin (dưới dạng Nor-adrenalin tartrat 20mg) 10mg;