Danh sách

Hepaphagen 10-BFS

0
Hepaphagen 10-BFS - SĐK VD-30321-18 - Thuốc khác. Hepaphagen 10-BFS Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 10ml chứa Glycyrrhizin (dưới dạng Glycyrrhizinate ammonium) 20 mg; Glycin 200 mg; L - Cystein hydroclorid (dưới dạng L - cystein hydroclorid monohydrat) 10 mg