Danh sách

Levobupi-BFS 75mg

0
Levobupi-BFS 75mg - SĐK VD-30907-18 - Thuốc gây tê - mê. Levobupi-BFS 75mg Dung dịch tiêm ngoài màng cứng - Mỗi lọ 10ml dung dịch chứa Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 75 mg