Danh sách

Levobupi-BFS 50 mg

0
Levobupi-BFS 50 mg - SĐK VD-28877-18 - Thuốc gây tê - mê. Levobupi-BFS 50 mg Dung dịch tiêm ngoài màng cứng - Mỗi lọ 10ml dung dịch tiêm ngoài màng cứng chứa Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 50 mg