Danh sách

Haloperidol

0
Haloperidol - SĐK VD-28102-17 - Thuốc hướng tâm thần. Haloperidol Dung dịch uống - Mỗi lọ 15ml chứa Haloperidol 0,03g