Danh sách

Thuốc Dung dịch Milian - SĐK VD-18977-13

Dung dịch Milian

0
Dung dịch Milian - SĐK VD-18977-13 - Thuốc khác. Dung dịch Milian Dung dịch dùng ngoài - Mỗi lọ 20 ml chứa Xanh methylen 400mg; Tím tinh thể 50mg