Danh sách

Dobutamin

0
Dobutamin - SĐK VD-29348-18 - Thuốc tim mạch. Dobutamin Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 20ml chứa Dobutamin (dưới dạng Dobutamin HCl) 250mg