Danh sách

Mangiferin

0
Mangiferin - SĐK VD-30214-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Mangiferin Nguyên liệu làm thuốc - Mỗi lô 21 kg chứa Mangiferin kỹ thuật 80% 30 kg