Danh sách

Hepargitol 150

0
Hepargitol 150 - SĐK VD-28079-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Hepargitol 150 Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền - Mỗi lọ 25ml dung dịch chứa Paclitaxel 150 mg