Danh sách

BFS-Amiron

0
BFS-Amiron - SĐK VD-28871-18 - Thuốc tim mạch. BFS-Amiron Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 3 ml chứa Amiodaron hydroclorid 150 mg