Danh sách

Thuốc Ticoldex - SĐK VD-31524-19

Ticoldex

0
Ticoldex - SĐK VD-31524-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ticoldex Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 5 ml chứa Cloramphenicol 20 mg; Dexamethason natri phosphat 5 mg