Danh sách

Zentanil 500mg/5ml

0
Zentanil 500mg/5ml - SĐK VD-33432-19 - Thuốc khác. Zentanil 500mg/5ml Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 5 ml dung dịch chứa Acetyl leucin 500mg