Danh sách

Hexabrix 320

0
Hexabrix 320 - SĐK VN-18910-15 - Thuốc khác. Hexabrix 320 Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 50ml chứa Meglumine ioxaglate 19,65g; Natri ioxaglate 9,825g (tương đương 320mgI/ml);