Danh sách

Cloramphenicol 0,4%

0
Cloramphenicol 0,4% - SĐK VD-29945-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cloramphenicol 0,4% Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Mỗi lọ 5ml chứa Cloramphenicol 20mg