Danh sách

Thuốc nhỏ mắt Trolec

0
Thuốc nhỏ mắt Trolec - SĐK VN-18825-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Thuốc nhỏ mắt Trolec Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 5ml chứa Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason sodium phosphat) 5mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 17,5mg