Danh sách

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VD-27240-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch thuốc nhỏ mũi - Mỗi lọ 5ml chứa Naphazolin nitrat 2,5mg