Danh sách

Walbratex

0
Walbratex - SĐK VD-30649-18 - Thuốc khác. Walbratex Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Mỗi lọ 5ml chứa Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15 mg