Danh sách

BFS-Galantamine 5.0 mg

0
BFS-Galantamine 5.0 mg - SĐK VD-29703-18 - Thuốc hướng tâm thần. BFS-Galantamine 5.0 mg Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 5ml dung dịch chứa Galantamin hydrobromid 5 mg