Danh sách

K_Xofanine

0
K_Xofanine - SĐK VD-24298-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. K_Xofanine Hỗn dịch uống - Mỗi lọ 60 ml chứa Fexofenadin hydroclorid 360 mg;