Danh sách

Smaxlatin – 60

0
Smaxlatin - 60 - SĐK VD-28094-17 - Thuốc khác. Smaxlatin - 60 Dung dịch tiêm - Mỗi lọ 60ml dung dịch chứa Glycyrrhizin (dưới dạng Glycyrrhizinate monoammonium) 120 mg; Glycine 1200 mg; L - Cysteine HCl (dưới dạng L - cysteine HCl.2 H2O) 60 mg