Danh sách

Omepramed 40

0
Omepramed 40 - SĐK VD-30869-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Omepramed 40 Thuốc bột đông khô pha tiêm - Mỗi lọ bột đông khô chứa Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg

Lordin

0
Lordin - SĐK VN-21404-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Lordin bột đông khô để pha dung dịch tiêm - Mỗi lọ bột đông khô chứa Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg

Omestad inj. 40mg

0
Omestad inj. 40mg - SĐK VD-23845-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Omestad inj. 40mg Thuốc bột đông khô pha tiêm - Mỗi lọ bột đông khô chứa Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg
Thuốc Omevin - SĐK VD-25326-16

Omevin

0
Omevin - SĐK VD-25326-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Omevin Thuốc bột đông khô pha tiêm - Mỗi lọ bột đông khô chứa Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg