Danh sách

Hycotimed 500

0
Hycotimed 500 - SĐK VD-33946-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hycotimed 500 Thuốc bột đông khô pha tiêm - Mỗi lọ chứa Hydrocortison (dưới dạng Hydrocortison natri succinat) 500 mg