Danh sách

Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml

0
Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml - SĐK VN-18845-15 - Thuốc khác. Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml Dung dịch tiêm - Mỗi ống 10ml chứa Glyceryl trinitrat (dưới dạng Glyceryl trinitrat trong glucose 1,96% 510mg) 10mg