Danh sách

Vitamin B6

0
Vitamin B6 - SĐK VD-24912-16 - Thuốc khác. Vitamin B6 Dung dịch tiêm - Mỗi ống 1ml chứa Pyridoxin hydroclorid 25mg