Danh sách

BFS-Neostigmine 0.25

0
BFS-Neostigmine 0.25 - SĐK VD-24008-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. BFS-Neostigmine 0.25 Dung dịch tiêm - Mỗi ống 1mlchứa Neostigmin methylsulfat 0,25mg