Danh sách

Neostigmed

0
Neostigmed - SĐK VD-28607-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Neostigmed Dung dịch tiêm - Mỗi ống 1mlchứa Neostigmin methylsulfat 0,5mg

Vinstigmin

0
Vinstigmin - SĐK VD-30606-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Vinstigmin Dung dịch tiêm - Mỗi ống 1mlchứa Neostigmin methylsulfat 0,5mg