Danh sách

Smaxlatin – 20

0
Smaxlatin - 20 - SĐK VD-33608-19 - Thuốc khác. Smaxlatin - 20 Dung dịch tiêm - Mỗi ống 20ml chứa Glycyrrhizin (dưới dạng Glycyrrhizinate monoammoni) 40mg; Glycine 400mg; L - Cystein hydroclorid (dưới dạng L - cystein hydroclorid monohydrat) 20mg