Danh sách

Thuốc Aminazin 1

Aminazin 1,25%

0
Aminazin 1,25% - SĐK VD-30228-18 - Thuốc hướng tâm thần. Aminazin 1,25% Dung dịch tiêm - Mỗi ống 2ml chứa Clorpromazin hydroclorid 25mg