Danh sách

Combimin

0
Combimin - SĐK VD-20989-14 - Thuốc khác. Combimin Dung dịch tiêm - Mỗi ống 2ml chứa Thiamin HCl 1mg; Pyridoxin HCl 4mg; Riboflavin natri phosphat 4mg; Nicotinamid 6mg; Dexpanthenol 40mg