Danh sách

Bakidol Extra 250/2

0
Bakidol Extra 250/2 - SĐK VD-22506-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bakidol Extra 250/2 Dung dịch uống - Mỗi ống 5 ml chứa Acetaminophen 250 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg