Danh sách

Thuốc Guacanyl - SĐK VD-29707-18

Guacanyl

0
Guacanyl - SĐK VD-29707-18 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Guacanyl Dung dịch uống - Mỗi ống 5 ml dung dịch chứa Terbutalin sulfat 1,5 mg; Guaiphenesin 66,5 mg