Danh sách

Glucose 30%

0
Glucose 30% - SĐK VD-25804-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 30% Dung dịch tiêm - Mỗi ống 5ml chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat) 1500mg