Danh sách

Glucose Kabi 30%

0
Glucose Kabi 30% - SĐK VD-29315-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Kabi 30% Dung dịch tiêm - Mỗi ống 5ml chứa Glucose khan (dưới dạng Glucose monohydrat) 1,5g