Danh sách

Livgan Inj 5 ml

0
Livgan Inj 5 ml - SĐK QLĐB-605-17 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Livgan Inj 5 ml Dung dịch tiêm - Mỗi ống 5ml chứa Glycyrrhizin (dưới dạng monoammonium glycyrrhizat 13,25mg) 10mg; Glycin 100mg; L-Cystein HCl (dưới dạng L-Cystein hydrochlorid monohydrat 5,57mg) 5mg