Danh sách

Volulyte 6%

0
Volulyte 6% - SĐK VN-19956-16 - Thuốc khác. Volulyte 6% Dung dịch truyền - Mỗi túi 500ml chứa Poly (O-2-hydroxyethyl) starch (HES 130/0,4) 30g; Natri acetat trihydrate 2,315g; Natri clorid 3,01g; Kali clorid 0,15g; Magnesi clorid hexahydrat 0,15g