Danh sách

Ficlotasol

0
Ficlotasol - SĐK VD-23368-15 - Thuốc khác. Ficlotasol Thuốc kem - Mỗi tuýp 10g chứa Beclomethason dipropionat 6,4 mg; Acid fucidic (dưới dạng Acid fucidic hemihydrat) 200 mg