Danh sách

Thuốc Osa-Gastro - SĐK VN-20138-16

Osa-Gastro

0
Osa-Gastro - SĐK VN-20138-16 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Osa-Gastro Viên nhai - Mỗi viên chứa Magnesium trisilicat 300mg; Dried Aluminium hydroxide Gel 250mg; Magnesium hydroxide 100mg; Simethicone 40mg