Danh sách

Tacodolgen

0
Tacodolgen - SĐK VD-22706-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tacodolgen Viên nén - Mỗi viên chứa Paracetamol 325mg; Clorpheniramin maleat 2mg

Tacodolgen

0
Tacodolgen - SĐK VD-23408-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tacodolgen Viên nén hai lớp - Mỗi viên chứa Paracetamol 325mg; Clorpheniramin maleat 2mg