Danh sách

Adkold-new for children

0
Adkold-new for children - SĐK VD-19015-13 - Thuốc khác. Adkold-new for children Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi viên chứa Phenylephrin HCl 2,5mg; Triprolidin HCl 0,625mg

Adkold-new for children

0
Adkold-new for children - SĐK VD-19015-13 - Thuốc khác. Adkold-new for children Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi viên chứa Phenylephrin HCl 2,5mg; Triprolidin HCl 0,625mg