Danh sách

Cinatropyl

0
Cinatropyl - SĐK VD-22388-15 - Thuốc hướng tâm thần. Cinatropyl Viên nang cứng - Mỗi viên chứa Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Spasticon - SĐK VD-21393-14

Spasticon

0
Spasticon - SĐK VD-21393-14 - Thuốc hướng tâm thần. Spasticon Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg