Danh sách

Bé ăn ngon

0
Bé ăn ngon - SĐK VD-30663-18 - Thuốc khác. Bé ăn ngon Hoàn cứng bao đường - Mỗi viên hoàn cứng chứa Bột mịn ý dĩ 50 mg; Bột mịn hoài sơn chế 60 mg; Bột mịn đậu đen chế 120 mg; Bột mịn bạch biển đậu chế 80 mg