Danh sách

Mát gan tiêu độc

0
Mát gan tiêu độc - SĐK V179-H02-19 - Thuốc khác. Mát gan tiêu độc Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa Cao đặc Actiso 100 mg; Cao đặc rau đắng đất 75 mg; Cao đặc bìm bìm 7,5 mg