Danh sách

Padolac Tab

0
Padolac Tab - SĐK VN-22330-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Padolac Tab Viên nén bao phim - Mosaprid Citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat 5,29mg) 5mg
Thuốc Uvomo - SĐK VN-17918-14

Uvomo

0
Uvomo - SĐK VN-17918-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Uvomo Viên nén - Mosaprid Citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat 5,29mg) 5mg