Danh sách

Moxibac eye drops

0
Moxibac eye drops - SĐK VN-5193-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Moxibac eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin HCl

Milflox

0
Milflox - SĐK VN-10585-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Milflox Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin HCl

Getmoxy 400mg/250ml

0
Getmoxy 400mg/250ml - SĐK VN-11040-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Getmoxy 400mg/250ml Dung dịch tiêm truyền - Moxifloxacin HCl

Veloxin Tablets 400mg

0
Veloxin Tablets 400mg - SĐK VN-13298-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Veloxin Tablets 400mg Viên nén bao phim - Moxifloxacin HCl

Megamox

0
Megamox - SĐK VN-12026-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Megamox Dung dịch nhỏ măt - Moxifloxacin HCl

Plenmoxi

0
Plenmoxi - SĐK VN-15706-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Plenmoxi dung dịch tiêm - Moxifloxacin HCl
Thuốc Vigamox - SĐK VN-15707-12

Vigamox

0
Vigamox - SĐK VN-15707-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vigamox Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin HCl