Danh sách

PAS-Fatol N

0
PAS-Fatol N - SĐK VN-14983-12 - Thuốc khác. PAS-Fatol N Bột pha dung dịch tiêm truyền - Muối Natri của acid 4-aminosalicylic 2 phân tử nước