Danh sách

Atileucine inj

0
Atileucine inj - SĐK VD-25645-16 - Thuốc hướng tâm thần. Atileucine inj Dung dịch tiêm - N-Acetyl-dl-leucin 500mg/5ml

Aleucin 500mg/5ml

0
Aleucin 500mg/5ml - SĐK VD-32998-19 - Thuốc hướng tâm thần. Aleucin 500mg/5ml Dung dịch tiêm - N-Acetyl-DL-Leucin 500mg/5ml